בנזמיצין טופיקל ג'ל – Benzamycin Topical Gel

For topical treatment of acne vulgaris

Concentration /dosage Active Ingredient
87.125MG/G BENZOYL PEROXIDE
0.8G ERYTHROMYCIN

מוצרים נוספים: