יחידת הפארמה

מדיליין מייבאת, משווקת ומוכרת תרופות מרשם אתיות של חברות זרות ורב-לאומיות (ביניהן PharmaSwiss, Servier, Pierre  Fabre). תחום פעילות זה כולל ייבוא, שיווק (במרבית המקרים) ומכירה של תרופות מרשם לבתי החולים, לקופות החולים, לרשתות הפארם ולבתי המרקחת הפרטיים בישראל, בהתאם לאופי המוצר. תרופות אתיות (או תרופות מקוריות) הן תרופות המוגנות בפטנט והמיוצרות על ידי היצרן, להבדיל מתרופות גנריות, שהנן תרופות זהות לתרופה האתית ומיוצרות על ידי יצרנים שונים לאחר פקיעת הפטנט.

תחום פעילות הפארמה במדיליין מכסה את כלל פעילות החברה בתחום תרופות מרשם, לרבות ניהול מידע רפואי, טיפול בייבוא, רישום ורישוי, שיווק והדרכות. התחום כולל תרופות אשפוז הניתנות בבית חולים או במרפאות על ידי צוות רפואי (בין במסגרת אשפוז ובין במרפאות חוץ) ותרופות מרשם הנרכשות ונצרכות על ידי חולים באופן עצמאי במרשם רופא.

ליצרן זר המבקש לשווק תרופות בישראל מציעה מדיליין סל שירותים מלא הכולל טיפול ברישוי התרופה (הכנת תיקי רישוי, טיפול וסיוע מול הגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות עד קבלת הרישיון לשיווק התרופה), סיוע בעריכת בדיקות מעבדה לתרופות ומערך נציגים רפואיים מקצועי ומיומן. תחום הפארמה מחייב תשתית מקצועית רוחבית הכשירה לטפל בכל ההיבטים הכרוכים בייבוא ובשיווק תרופות. כמו כן נדרש כוח אדם מקצועי ומיומן המכיר היטב את המוצרים, את התחליפים המתחרים במוצר, את השיקולים המערכתיים והאחרים העומדים ביסוד החלטות גופי רכש בעת בחירה בין מוצרים. מדובר בצוות מקצועי אשר בא במגע שוטף ומתמשך עם רופאים, רוקחים ומוסדות רפואיים.

כל מוצרי תחום הפארמה מיובאים מיצרני תרופות בעולם, בהתאם להסכמים הנחתמים בין היצרנים לבין חברת מדיליין. ההסכמים נחתמים  למספר שנים  ומוסבים, בדרך כלל, להענקת בלעדיות לחברה בייבוא התרופה לישראל.

קשרים עם יצרני תרופות זרים הינם על פי רוב ארוכי טווח וההסכמים  מתחדשים מעת לעת. תחום פעילות זה מחייב ליווי מתמשך ומקצועי של המוצר לאורך שנים. שיווק תרופות מרשם נבדל משיווק מוצרים אחרים ומכוון לרושם המרשם (הרופא) ולא לצרכן הסופי (החולה). למשווקי התרופות נדרשת השכלה אקדמית מתאימה  ודרכי הפעולה בתחום מחייבות היכרות מעמיקה של תרופות, אופן פעילותן, היתרונות והחסרונות של כל תרופה, שליטה והתעדכנות שוטפות במחקרים רפואיים המתפרסמים ומגע שוטף עם רופאים. השיווק מבוסס על תועמלנות רפואית ומטרתו בניית המוצר תוך הדגשת מאפייניו הייחודיים – כל זאת מול גורמים מקצועיים מאוד, הבאים במגע יומיומי עם מגוון מוצרים מתחרים.

מדיליין מייבאת ומשווקת בישראל תרופות מרשם שונות (בפרזנטציות שונות), בעיקר בתחומי האונקולוגיה, הפסיכיאטריה, הכאב, הדרמטולוגיה והאורולוגיה. קשרי החברה עם מרבית היצרנים שאותם היא משווקת נמשכים לאורך  שנים רבות.