Gerolymatos

Gerolymatos-int-300x61חברה יוונית שהינה קבוצה של חברות המפיצה, משווקת ומייצרת מגוון גדול של מוצרי בריאות ויופי ביוון ומחוצה לה. החברה מיוצגת ע"י חברות גדולות בעולם ומשווקת מוצרים מובילים בסגמנטים שונים. בנוסף, החברה הינה חברה יצרנית. במטרה לפתח הזדמנויות חדשות לאורך זמן, החברה פעילה בתחום המחקר והפיתוח. כיום ישנם מספר פרויקטים של החברה הנמצאים בתהליך הפיתוח.

מוצר החברה המשווק בארץ הוא סינומרין.

http://www.gerolymatos.gr